Kullanım Koşulları

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Bu Kullanım Koşulları (”Koşullar”), web sitemiz, GoArt Metaverse mobil uygulaması (“Uygulama” veya “App”) veya herhangi bir hizmetimiz (toplu olarak “Hizmetler”) aracılığıyla kayıtlı adresi 11130 Jollyville Rd Suite 303, Austin, TX 78759, USA olan GoArt Inc. (“GoArt”, “biz” veya “bizim”) tarafından sağlanan hizmetleri Misafir veya Kullanıcı olarak kullanımınızı düzenler. Misafir veya Kullanıcı (“Kullanıcı” veya “Siz”) uygulamaya erişerek, uygulamayı indirerek, www.goartmetaverse.com adresinden erişilebilen Web Sitesini görüntüleyerek veya kullanarak, bu Kullanım Koşulları ve geçerli tüm yerel yasaları kabul eder. Uygulamaya erişerek ve kullanarak, bu Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul edersiniz. GoArt ve Kullanıcı, bu Koşullarda ayrı ayrı ”Taraf” ve birlikte ”Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. Hizmet. Kullanıcılar’ın işbu Kullanım Koşulları içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla GoArt tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder. 2.2. Kullanıcı. GoArt ile yaptığı işbu Kullanım Koşulları kapsamında Uygulama’ya üye olan ve Satıcı tarafından Uygulama üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan GoArt Uygulama üyesi gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 2.3. Uygulama. Apple AppStore veya Google Play Store üzerinden indirebilecek olan mülkiyeti GoArt’a ait olan ve GoArt’ın işbu Koşullar ile belirlenen Hizmetler’i sunmakta olduğu GoArt isimli uygulamayı ifade eder.

3. GİZLİLİK POLİTİKASI

Sizden topladığımız veya sizin bize sağladığınız herhangi bir kişisel veriyi işleme koşullarımızı belirleyen kullanıcı verileri toplamamızla ilgili gizlilik politikamızı okumanızı tavsiye ederiz. Uygulamalarımızı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

4. AMAÇ VE KAPSAM

Kullanım Koşulları’nın amacı, Kullanıcı’ların bu hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Kullanım Koşulları’nın Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı, Uygulama’da yer alan ve yer alacak olan içerikler, uygulamalar da dahil olmak üzere her türlü beyanı kabul etmiş olacaktır.

5. HİZMETLERE ERİŞİM

5.1. Hizmetler içerisinde yer alan içerikler 13 yaşın altındaki çocuklar için tasarlanmadığı için hizmetlere erişim için üyelik yapmanız halinde 13 yaşın üzerinde olduğunuzu onaylarsınız. 13 yaşında veya daha büyükseniz ancak 18 yaşının veya o yargı bölgesinde belirlenen daha büyük bir yaş varsa oturduğunuz yerdeki yasal rüşt yaşının altı erişim yaşından sonra bu şartları hem sizin hem de ebeveyninizin veya vasinizin anladığını ve bu şartları kabul ettiğinizden emin olmak için ebeveyniniz veya vasinizle incelediğinizi kabul etmiş olursunuz. 13 yaşından büyük bir çocuğun faydaları için şartları kabul eden bir ebeveyn veya veli iseniz, çocuğun Hizmetleri kullanmasına ilişkin tüm mali masraflar ve yasal yükümlülükler dahil olarak tüm sorumluluğu kabul etmiş olursunuz.

5.2. Uygulama’ya üye olabilmek için, reşit olmak ve GoArt tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya GoArt tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Uygulama kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Uygulama’da Kullanıcı olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5.3. Kullanıcı’nın bu Koşullar kapsamındaki hizmetlerden yararlanması için kişisel verilerinin işlenmesi gerekmektedir. Hizmetin GoArt tarafından sunulabilmesi için Kullanıcı’nın paylaştığı kişisel verilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Aksi bir durumda Kullanıcı bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

5.4. GoArt münferiden kendi takdirine bağlı olmak üzere, kullanıcının üyeliğini haklı bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın tek taraflı sona erdirebilecek, kapatabilecek, askıya alabilecek veya tamamen silebilecektir.

5.5. Kullanıcı, bu Koşullar kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Kullanıcı olmadan önce, Kullanıcı olması sırasında veya daha sonra temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, GoArt’a bildirmekle yükümlüdür.

5.6. GoArt tarafından Kullanıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha GoArt platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Kullanıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Uygulama’ya üye olamaz. Kullanıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Uygulama’ya üye olması ve durumun tespiti halinde Kullanıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

6. HESAP KAYDI

6.1. Bu Koşullar uyarınca, Kullanıcının Uygulama’ya kaydolması ve üye olması, Hizmetler’i kullanması ve Uygulama aracılığıyla satılan diğer ürünleri/Hizmetler’i satın alması için bir hesap açması gerekir.

6.2. Uygulama üyeliği kişiseldir ve her kullanıcı tek bir üyelik hesabı oluşturabilecektir. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilerin kullanımına sunamaz, ödünç veremez ve devredemez.

6.3. Kullanıcı’nın GoArt’ın işlettiği Uygulama’ya erişmek ve Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde yapılan satın almalar derhal Kullanıcı’nın mobil cihazına gönderilecektir. Kullanıcı’nın mobil cihazının, Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Kullanıcı’nın internete bağlı olması gerekir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları mobil cihazın çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

7. ÖDEMELER

7.1. Uygulama’yı yüklemek ücretsiz olup uygulama içi satın almalarda ve ücretli sürümü için tüm vergiler dâhil satış fiyatı için ayrıca Kullanıcı’dan onay alınacaktır. Kullanıcı, GoArt’ın Uygulama’nın ücretli sürümünün fiyatını ve Uygulama içi satın almalardaki fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişikliklerden haberdar olmak için Uygulama’yı güncel tutacağını ve Uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Uygulama içinde Kullanıcı, MTE etkinliklerine katılması halinde toplandığı MTE puanlarını MATIC (POLYGON) kripto parasına çevrilerek Kripto cüzdanı içerisinde saklayabilir, uygulama içi satın almalarda bu kripto paraları kullanabilir.

7.3. Kullanıcı, Uygulama içi satın alımlarda cayma hakkının olmayacağını ve hiçbir şekilde ücret iadesi yapılamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

7.4. Bununla birlikte Uygulama içerisinden yapılan satın alımlarda Apple App Store ve Google Play Store’un iadeye ilişkin hükümleri saklıdır.

8. MOVE TO EARN (MTE) ETKİNLİKLERİNE KATILIM VE MTE PUANLARININ POLYGON /MATIC COINE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

8.1. Uygulama üzerinden MTE etkinliklerine katılan Kullanıcılarımız Uygulama üzerinden ilan edilen etkinliklere katıldıktan sonra etkinlik içerisinde yer alan görevleri gerçekleştirmeleri halinde her etkinlik için önceden belirlenen oranlarda puan toplama hakkına sahip olacaktır. Kullanıcılar diledikleri etkinliklere katılarak Zaman Portalları (“Zaman Portalı ”) üzerinden puan toplama işlemini gerçekleştirebilir. Kullanıcı’lar etkinlik sırasında diledikleri her yerden “Uzak Keşif” yaparak veya Zaman Portalı’nda canlandırılmış olan kültürel miras alanlarında da “Yerinde Keşif” yaparak MTE puan toplayacaklardır.

8.2. Kullanıcı tarafından toplanan MTE puanların kripto cüzdan hesabına aktarımı sırasında her bir aktarım için Kullanıcı’dan 0.1- Matic işlem ücreti kendiliğinden mahsup edilecektir.

8.3. Bir kripto cüzdan hesabı ancak bir Kullanıcı hesabı için tanımlayabilecek; bir hesap için tanımlı kripto cüzdan hesabı başka bir hesap tarafından kullanılamayacaktır.

8.4. Kullanıcı, katılacağı her bir etkinlik için her bir mobil cihazdan yalnızca bir e-posta aracılığıyla giriş yapabilir.

8.5. Kullanıcı, katıldığı bir etkinliğe aynı cihaz üzerinden bir sonraki girişinde; bir önceki girişinde kullandığı e-postadan farklı bir e-posta adresi üzerinden katılım gerçekleştiremez.

8.6. Kullanıcı tarafından GoArt Metaverse hesabı silinmesi veya hesabın sosyal medya hesapları arasındaki bağlantının koparılması halinde işbu hesap ile katılmış bulunduğu etkinlik/etkinliklere başka bir e-posta veya hesap aracılığıyla katılım gerçekleştiremez. Bu hesap ile katılmış olduğu etkinliğe bir daha giriş yapamaz. Bu etkinlik dahilinde topladığı MTE Puanlar kripto cüzdanına aktarılmadıysa silinir.

8.7. Kullanıcı farklı bir hesap aracılığıyla, 8.4. maddede açıklanan silinmiş veya sosyal medya hesaplarıyla (Facebook, Apple Account, E-mail, Gmail) bağlantısı koparılmış bulunan hesap ile daha önce katılım sağlamadığı başkaca etkinliklere katılım sağlayabilir, bu etkinlikler dahilinde MTE puanları toplayabilir.

8.8. Kullanıcı, ayrıca daha önce silinmiş olan hesabı ile GoArt Metaverse uygulaması üzerinde tekrar kayıt gerçekleştirebilir.

9. KULLANICI ETKİLEŞİMİ

9.1. GoArt Metaverse’te çevrelerindeki kullanıcılar birbirlerinin avatarları ile iletişim kurabilirler. Tüm iletişimler çevreleri tarafından duyulabilir ve GoArt Metaverse ve/veya diğer kullanıcılar tarafından kaydedilebilir ve GoArt Metaverse ve/veya diğer kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılabilir. Kullanıcı oluşumundan yalnızca kullanıcının kendisi sorumludur.

9.2. Kullanıcılar, Uygulama aracılığıyla: (i) başka herhangi bir kişinin mahremiyet haklarını, tanıtım haklarını, fikri mülkiyet haklarını (sınırlama olmaksızın ticari marka, patent veya telif hakları dahil) veya sözleşme haklarını ihlal veya tecavüz eden; (ii) küçük düşürücü, rahatsız edici, yasa dışı, saldırgan, yanlış, pornografik, kaba, uygunsuz, saygısız, nefret dolu, ırksal veya etnik olarak saldırgan, müstehcen, ahlaksız, tehdit edici, aşırı şiddet içeren, taciz edici, yasa dışı veya başka şekilde sakıncalı olan; (iii) ani fiziksel zararı kışkırtan, teşvik veya tehdit eden ve/veya herhangi bir grup veya bireye karşı ırkçılığı, bağnazlığı, cinsiyetçiliği, dini hoşgörüsüzlüğü veya zararı teşvik eden veya savunan; ya da (iv) herhangi bir yasayı ihlal eden hiçbir Kullanıcı Oluşumunu konuşmamayı, göndermemeyi, yüklememeyi, paylaşmamayı, saklamamayı veya sağlamamayı taahhüt eder. GoArt Metaverse, bir kullanıcının bu yasaklardan birini veya daha fazlasını ihlal edip etmediğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahiptir ve Uygulamaya erişimi derhal ve önceden bildirimde bulunmaksızın feshedebilir.

KULLANIM KISITLAMALARI

10.1. Kullanıcı, Uygulama’yı, Website’yi ya da GoArt tarafından sağlanan herhangi bir hizmeti aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

10.1.1. Uygulama’nın herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

10.1.2. Uygulama’nın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

10.1.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı bilgiler verilmesi suretiyle gerçek olmayan Kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesapların Kullanım Koşulları’na veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı’nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

10.1.4. Uygulama’ya, Uygulama’nın veri tabanına, Uygulama üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir virüs ya da herhangi başka bir teknoloji yayılması;

10.1.5. Kullanıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya işlenmesi veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın başka bir surette ihlali;

10.1.6. Uygulama tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, GoArt’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Uygulama üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi ”screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Uygulama’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

10.2. Kullanıcı, Uygulama üzerinden yaptığı tüm satın alımların kişisel kullanım amaçlı olduğunu, yeniden satış amacı taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. HİZMETİN SAĞLANMASI

11.1. GoArt sunulacak hizmetleri ve bunların kapsamını, önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı, kendisine sınırlı olarak sunulacak hizmetlerden kendisine bildirilecek olan şart ve koşullara uymak kaydıyla yararlanabilecektir.

11.2. Uygulama’nın hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Alıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir.

11.3. GoArt, Kullanıcı’ların yararlanması için Uygulama üzerinden zaman zaman çeşitli indirim, hediye, fırsat, teklif vb. kampanyalar yapabilir. İşbu kampanyaların tüm şart ve koşulları GoArt tarafından düzenlenecektir.

11.4. GoArt kampanya ve tekliflerin içeriği ile ilgili her türlü değişiklik yapma ve kampanya ve özel tekliflerin yürütme hakkını önceden ve habersiz durdurma hakkını saklı tutar.

11.5. Kullanıcı, Uygulama üzerinden bilgi ve içerik göndererek GoArt’a bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

11.6. Site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlanabilir. GoArt, anlaşmalı olduğu 3. tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. tarafların sitesine yönlendirebilir. GoArt, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

11.7. GoArt, finansal faaliyetlerle ilgili her türlü riski ortadan kaldırmak, Uygulama’yı Kullanıcılar açısından daha güvenli hale getirebilmek için “Müşteri Tanıma Kurallarına (KYC)” uyumluluğuna önem vermektedir ve bu doğrultuda birlikle çalıştığı şirketler vasıtasıyla Kullanıcı’nın uzaktan kimlik doğrulamasının yapılmasını sağlamaktadır. Bu uzaktan kimlik doğrulama işlemi, Kullanıcı’nın bu hizmeti veren şirketin web sitesine yönlendirilmesi ve işlemleri o site üzerinden gerçekleştirilmesi suretiyle tamamlanabilecektir. GoArt, Kullanıcı’nın doğru bilgi vermemesi sebebiyle meydana gelebilecek hukuka aykırı durumlarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

11.8. Uygulama üzerinde bildirilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından GoArt hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

12. SORUMLULUK REDDİ

12.1. GoArt, yöneticileri, görevlileri ve çalışanları, blok zincir ağını veya metamask’ı veya başka herhangi bir elektronik cüzdan kullanmanız sonucunda mağdur olduğunuz herhangi bir zarardan size karşı sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. GoArt; (a) şifrelerin unutulması veya yanlış yapılan akıllı sözleşmeler veya diğer işlemler gibi kullanıcı hataları; (b) sunucu hatası veya veri kaybı; (c) bozuk cüzdan dosyaları; (d) Kullanıcılar tarafından fikri mülkiyet ihlali; (e) araçlara, ethereum ağına veya metamask’a veya diğer elektronik cüzdanlara karşı virüsler, kimlik avı, bruteforce veya diğer saldırı araçlarının kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz erişim veya faaliyetlerden doğan ya da doğacak, Kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

12.2. Kripto cüzdan içerisinde yer alan kripto paraların Kullanıcı tarafından kötüye kullanılmasından doğan ya da doğabilecek, Kullanıcı ya da Kullanıcının kusuru aranmaksızın üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından GoArt hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

12.3. Arazi parselleri, NFT’ler ve tokenler, mülkiyet kaydı yalnızca polygon ağında tutulan dijital varlıklardır. Tüm akıllı sözleşmeler, polygon platformunda merkezi olmayan defter üzerinde yapılır ve gerçekleşir. GoArt’ın mülkiyet kaydı veya akıllı sözleşmeler üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz.

12.4. Blok zincir, polygon ağının diğer özellikleri veya metamask veya diğer elektronik cüzdanlardan kaynaklanan kayıplardan GoArt hiçbir şekilde sorumlu değildir.

12.5. MTE puanın çevrilmesi sonucunda kazanılan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, GoArt tarafından teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından yalnızca Kullanıcı sorumludur.

12.6. Uygulama üzerinde kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden Kullanıcı bizzat sorumludur.

12.7. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’nı kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerinin doğasından kaynaklanan risklerinden bizzat sorumlu olduklarını anladıklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan GoArt’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13. SONA ERME

13.1. Taraflar, işbu Kullanım Koşulları’nı tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

13.2. GoArt, Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşulları’nı herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

14. GİZLİLİK

14.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. GoArt, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Kullanıcı’nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir.

14.2. GoArt, Kullanıcı tarafından üyelik işlemi için ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. GoArt, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir.

15. KİŞİSEL VERİLER

15.1. Taraflar, işbu Kullanım Koşulları ile ilgili olan konularda ve Kullanım Koşulları’nın ifasına ilişkin olarak, Kişisel Verilerin Gizliliği Kanunları ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülükleri karşılıklı olarak ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi ve karşı Taraf’ın bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınmayı kabul ve taahhüt etmektedirler. Her bir Taraf; işbu Kullanım Koşulları süresince paylaşılan kişisel verilerin düzeltilmesi veya imha edilmesine ilişkin diğer Taraf’ın tüm yazılı taleplerini yerine getirecektir.

15.2. GoArt, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi üzerine Kullanıcı’ya ait kişisel verileri, gerektiğinde Kişisel Verilerin Gizliliği Kanunları uyarınca Kullanıcı’yı önceden bilgilendirerek her durumda veri aktarım kurallarına uygun olarak söz konusu makamlarla paylaşabilir.

16. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

16.1. GoArt markaları ve logoları, Uygulama’da yer alan kendine özgü yapısı, Uygulama’nın tasarımı, yazılımı, adı, uygulama içerisinde yer alan NFT’ler (Benzersiz Token) ve bunlara ilişkin olarak GoArt tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan, yazılı, resimli, grafik içeren veya içermeyen tüm materyallerin ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı tescilli olsun olmasın GoArt’ın mülkiyetindedir. GoArt, herhangi bir sebeple Uygulama içinde yer alan NFT’lerin içinde gömülü herhangi bir dijital varlığın 3. kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, GoArt mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını GoArt’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, Uygulama’nın bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda GoArt’ınn izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin veya GoArt’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, GoArt ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

17. KULLANIM KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

17.1. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nı sanal ortamda onaylayarak, bu Koşullar’a taraf olacak ve hükümleriyle bağlı olacaktır. GoArt, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Kullanım Koşulları’nı ve Uygulama’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Uygulama’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, Uygulama’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Kullanım Koşulları Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyecektir.

17.2. GoArt, Kullanıcı’ya herhangi bir bildirim yapılmaksızın Uygulama’nın gelişimi ve değişimi ile ilgili kararları verebilir, Uygulamada’da değişiklik yapabilir, yeni sürüm, yayın, farklı etkinlikler, genişletilmiş biçimler vb. eklemeler yapabilir, mevcut özellikleri yenileyebilir veya kaldırabilir. GoArt her hâlükârda Uygulama’nın ideal şekilde kullanımını sağlamak için Kullanıcı tarafında yapılması gereken değişiklikler hakkında Kullanıcı’yı site üzerinden ilan yoluyla bilgilendirecektir. (Örneğin: Versiyon güncellemeleri, bağlı veri tabanı ile ilişkili değişiklikler, yeni sürüm ve güncellemeler, yeni etkinlikler vs.)

18. MÜCBİR SEBEP

18.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya GoArt’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek ve gerçekleşmesi engellenemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep“) GoArt’ın işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, GoArt, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanım Koşulları’nın bir ihlali olarak kabul edilemez.

19. SORUMLULUK VE TAZMİNAT

19.1. Taraflar, Kullanım Koşulları’nın ihlali sebebiyle karşı tarafın uğradığı zararları tazminle yükümlüdür.

19.2. Kullanıcı; Uygulama üzerinden gerçekleştireceği işlem ve yazışmalarda, işbu Kullanım Koşulları hükümlerine, Uygulama’da belirtilen tüm koşullara, mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

19.3. Kullanıcı’nın Uygulama dahilinde yaptığı işlem ve eylemlerle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olup sözleşmesel veya mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi veya yerine getirmemesi dolayısıyla GoArt’ın hukuki, idari veya cezai bir yaptırıma uğraması halinde GoArt Kullanıcı’ya rücu hakkı olup, Kullanıcı, GoArt’ın zararını ilk talepte ve tamamen karşılayacaktır.

20. MUHTELİF HÜKÜMLER

20.1. Geçerlilik Süresi ve Fesih. İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Taraflar herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Kullanım Koşulları’nı feshedebilir.

20.2. Delil sözleşmesi. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek ihtilaflarda Tarafların resmi defter ve ticari kayıtları ile GoArt’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

20.3. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Kullanım Koşulları münhasıran ABD kanunlarına tabi olacaktır.

20.4. Bildirim. Kullanıcı ve GoArt, Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olurken bildirdiği e-posta adresi, üye olurken belirttiği telefon numarası vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Kullanıcı’nın Uygulama’da kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecektir. Kullanıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

20.5. Kullanım Koşulları’nın Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Kullanım Koşulları, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanım Koşulları bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

20.6. Kullanım Koşulları’nın Devri. Kullanıcı kural olarak Kullanım Koşulları’nı devredemeyecektir. Kullanıcı, GoArt’ın önceden yazılı onayını almaksızın Kullanım Koşulları’ndaki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

20.7. Feragat. Taraflar’dan birinin Kullanım Koşulları’nda kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

GOART TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

2023 GoArt, Tüm hakları saklıdır.