CÜZDAN KULLANIM SÖZLEŞMESİ

CÜZDAN KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Bu Cüzdan Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme"), GoArt Inc. ("GoArt Metaverse", "GoArt Inc." veya "biz") tarafından sağlanan cüzdan hizmetlerini kullanımınızı düzenler. Cüzdanı kullanarak, burada belirtilen şartlara ve koşullara bağlı olduğunuzu kabul edersiniz.

Tanımlar

Bu Sözleşme kapsamında:

"Cüzdan", GoArt Metaverse içinde Kullanıcılar’a Dijital Varlıkların depolanması, yönetimi ve işlem yapmalarını sağlayan, GoArt Metaverse'de altyapısı GoArt Metaverse’ün 3. taraf hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanarak oluşturulan veya Kullanıcının eşleştirmiş olduğu Metamask kripto/token dijital cüzdanlarını ifade eder.

"Kullanıcı" veya "Siz", GoArt Metaverse'de bir hesap oluşturan veya Cüzdanlarını bağlayan ve GoArt Metaverse'deki Cüzdan hizmetlerini kullanan herhangi bir bireyi ifade eder.

GoArt Metaverse'de bir Cüzdan oluşturarak veya mevcut Cüzdanınızın eşleştirmesini yaparak bu Sözleşme şartlarına tamamen bağlı olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Cüzdanlar ve Dijital Varlıklar

GoArt Metaverse, kullanıcılarına çoklu zincirli dijital blok zincir tabanlı varlıklara ("Dijital Varlıklar") erişim ve yönetim imkanı sunar.

Cüzdanınız, Dijital Varlıklarınız ve kripto para birimleriniz tamamen sizin kontrolünüzdedir. Herhangi bir Dijital Varlık transferi yaparken fonunuzu idare etmekten sadece siz sorumlusunuz. Dijital Varlıklarınızın depolanması ve işlem yapılması konusunda biz herhangi bir müdahalede bulunamayız.

GoArt Metaverse herhangi bir blok zincir cüzdanını korumamaktadır. Burada, GoArt Metaverse’ün, Dijital Varlıklarınızın güvenliği, uygunluğu, kalitesi, teslimi, yasallığı veya diğer yönleri konusunda herhangi bir sorumluluğa veya kontrol yetkisine sahip olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

Cüzdan Hizmetlerinin Açıklanması

GoArt Metaverse, kullanıcılara cüzdan seçiminde esneklik sunar. Kullanıcılar, daha önce mevcut olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının oluşturdukları cüzdanlarını GoArt Metaverse ile entegre ederek kullanma veya GoArt Metaverse ile entegre olan üçüncü taraf cüzdan hizmet sağlayıcısının altyapısını kullanarak hizmetler içinde bir cüzdan oluşturma seçeneğine sahiptir.

Cüzdan, GoArt Metaverse içindeki Dijital Varlıklarınızı güvenli bir şekilde depolamanıza ve yönetmenize olanak sağlar. Cüzdan ayrıca GoArt Metaverse içinde desteklenen sanal para birimi kullanarak sorunsuz işlemler, transferler ve dijital dünyada yapılan satın almaları kolaylaştırır.

Cüzdan Oluşturma Prosedürü ve PIN Kullanımı

Eğer bir Cüzdanınız yoksa, Dijital Varlıklarınızı depolamak, yönetmek ve işlem yapmak için bir cüzdan oluşturmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

 • Uygulamayı açın ve "GoArt Cüzdanı Oluştur" seçeneğini seçin.

 • Sistem sizden kişisel bir tanımlama numarası (PIN) oluşturmanızı isteyecektir. Bu PIN, cüzdan işlemlerinizin güvenliği için kullanılacaktır.

 • Güvenli bir PIN oluşturun. PIN'iniz benzersiz olmalı ve sadece size özgü olmalıdır.

 • PIN'inizi dikkatlice hatırlayın ve başkalarıyla paylaşmayın.

 • Cüzdan oluşturma işlemini tamamlamak için PIN'inizi onaylayın.

Unutmayın, Cüzdanınıza erişim sağlama, işlemleri yetkilendirme ve diğer cüzdanla ilgili faaliyetleri gerçekleştirme dahil olmak üzere, tüm Cüzdan işlemleri için PIN'iniz gereklidir. PIN'inizin gizli tutulması ve güvenli bir şekilde saklanması, Cüzdanınıza yetkisiz erişimi önlemek için önemlidir.

Dijital Varlıklarınızın güvenliği, PIN'inizin gizliliği ve gücüne bağlıdır. Ek güvenlik sağlamak için PIN'inizi düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. PIN'inizi unutmanız durumunda, uygulama onu kurtarma veya sıfırlama yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle, PIN'inizi güvenli bir şekilde saklamak ve kayıp veya tehlikeye yol açabilecek durumlardan kaçınmak son derece önemlidir.

Bu kapsamda, hesap bilgilerinizin gizliliğini korumak sizin sorumluluğunuzdadır ve hesabınız altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlusunuz.

Protokollerle Etkileşim

Burada bizim, Dijital Varlıkların, kripto para birimlerinin ve tokenlerin değişimini doğrudan veya Protokoller aracılığıyla gerçekleştirmediğimizi kabul ve beyan edersiniz. Protokoller, takas, likidite sağlama ve kredi gibi dijital varlıkların işlem yapılmasını sağlayan merkezi olmayan finansal (DeFi) sistemler veya yazılım platformlarını ifade eder. Bu Protokoller, kendi kurallarına ve akıllı sözleşmelerine tabi olarak bağımsız olarak çalışır ve GoArt Metaverse'ün kontrolü veya sahipliği altında değildir. Kullanıcılar, işlemleri için doğrudan Protokollerle etkileşime girer ve her Protokolün belirli şartlarını ve risklerini anlama ve uyum sağlama sorumluluğunu taşır. Bizim, Protokoller aracılığıyla erişilebilen Dijital Varlıkların fiyatı üzerinde herhangi bir kontrol, öneri veya yürütme yetkimiz yoktur. Takas işlemleri gerçekleştirirken veya likidite veya kredi havuzlarıyla etkileşime geçerken bizimle etkileşimde bulunmazsınız, bunun yerine doğrudan bir Protokolle etkileşime geçersiniz. Protokollerin işleyişini yöneten temel yazılım, bizim tarafımızdan teknik olarak desteklense bile, biz bu yazılımın sahibi veya kontrol eden taraf değiliz.

GoArt Metaverse Marketplace aracılığıyla Protokoller ile etkileşimde bulunurken gerçekleştirdiğiniz herhangi bir eylem veya işlemin sonucu olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir talep veya zarara karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

İşbu hüküm ile taraf olarak, ilgili blok zincir ile doğrudan etkileşimde bulunduğunuzu ve böyle bir blok zincir ile etkileşiminizde bizim herhangi bir kontrol yetkimizin olmadığını ve tarafımızca sizin tarafınızdan girilen herhangi bir bilgi, veri veya işlemi işlemediğimizi veya iletmediğimizi açıkça kabul edersiniz. Ayrıca, GoArt Metaverse aracılığıyla blok zincirler ile etkileşim halindeyken gerçekleştirdiğiniz herhangi bir eylem veya işlem sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir iddia veya hasar için herhangi bir sorumluluğumuzun bulunmadığını açıkça kabul edersiniz. Protokollerle doğrudan Siz etkileşimde bulunursunuz ve belirli şartları ve riskleri anlama ve uyum sağlama konusunda tamamen Siz sorumlusunuz.

İşbu hükümle birlikte, Protokollerin işlevselliğinin deneysel nitelikte olduğunu kabul edersiniz. Etkileşimde bulunduğunuz ve güvendiğiniz Protokoller, üçüncü taraf yazılım uygulamalarıdır. Biz, bu üçüncü taraf uygulamalarıyla ilgili herhangi bir türde temsil veya garanti sunmamaktayız, bu temsil ve garanti kapsamında uyumluluk, kullanılabilirlik veya güvenlik yer alabilir. Yine, Protokollerin herhangi bir yargı alanının yasalarına uygun olup olmadığına ilişkin herhangi bir temsil veya garanti sunmamaktayız ve bu konuda yapılacak her türlü değerlendirmeyi yapma sorumluluğu size aittir.

Desteklenen herhangi bir blok zinciriyle etkileşiminizi veya toplam etkileşim işlevselliğinin size erişilebilirliğini yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliğin gereklilikleri nedeniyle ve size önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme veya reddetme hakkımızı saklı tutarız

Anahtarlarınızı, Parolalarınızı ve Güvenliğinizi Yönetme

Dijital Varlıkları depolamak, yönetmek ve bunlarla işlem yapmak için Hizmetler içinde bir Cüzdan oluştururken, bir PIN belirlemeniz gerekir. Bu PIN, cüzdanla ilgili tüm işlemler ve işlemler için kullanılacaktır.

PIN'inizin güvenliği ve gizliliği tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. GoArt Metaverse, PIN'inize erişim sağlamaz veya PIN'inizi saklamaz ve unutulduğunda veya kaybolduğunda geri kazanılamaz veya sıfırlanamaz. Bu nedenle, şifrenizin güvende tutulması için uygun önlemleri almanız son derece önemlidir.

PIN'inizi kaybetmeniz veya unutmanız, Cüzdanınıza ve Dijital Varlıklarınıza kalıcı erişim kaybına neden olabileceğini kabul edersiniz. GoArt Metaverse, PIN'inizi güvenli bir şekilde saklamamanız veya hatırlamamanızdan kaynaklanan herhangi bir hasar, kayıp veya sorumluluktan sorumlu tutulamaz. PIN'inizin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama sorumluluğu size aittir.

GoArt Metaverse tarafından sunulan Hizmetlere erişim sağlamak için hesap parolalarınızı, kişisel tanımlama numaralarınızı (PIN'lerinizi), cüzdan özel anahtarlarınızı, blok zinciri cüzdanlarınıza erişmek için kullanılan parolalarınızı ve diğer kodları kontrol etmiyoruz. Hesap parolalarınızı, kişisel tanımlama numaralarınızı (PIN'lerinizi), cüzdan özel anahtarlarınızı ve diğer güvenlik bilgilerinizi güvende tutmak ve korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Kendi güvenlik bilgilerinizi gizli tutma konusunda tam sorumluluk size aittir. Özel anahtarlarınızı saklamak için

üçüncü bir kuruluş kullanıyorsanız, bu atamalar Hizmetler aracılığıyla yapılmış olsun ya da olmasın (örneğin, bir anahtar kurtarma hizmeti aracılığıyla), GoArt Metaverse böyle bir üçüncü tarafın eylemlerinden veya ihmallerinden sorumlu değildir.

İşlemler ve Ücretler

GoArt Metaverse içindeki Cüzdanı kullanarak işlemler, transferler veya satın almalar gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen dikkat edin, GoArt Metaverse belirli hizmetler veya işlemler için üçüncü taraf sağlayıcı aracılığıyla uygulanabilir ücretler talep edebilir. Herhangi bir işlem yapmadan önce ilişkili ücretleri gözden geçirmek ve kabul etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Sağlayıcımız tarafından uygulanan ücret oranlarını garanti edemeyiz ve işlem, transfer, satın alma ve takas işlemleri yaparken bunları kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Bir işlem başlatırken, uygulanabilir ücretler açıkça belirtilir ve size bilinçli bir karar verme imkanı sunulur. Bu ücretler, işlemin türü, büyüklüğü ve GoArt Metaverse veya üçüncü taraf sağlayıcı tarafından belirlenen diğer ilgili faktörlere bağlı olarak değişebilir.

İşlemler için Cüzdanı kullanarak, belirtilen uygulanabilir ücretleri ödemeyi kabul etmiş olursunuz. Gerekli ücretleri ödememe durumunda, işlemin iptal edilmesi veya tamamlanmaması söz konusu olabilir.

GoArt Metaverse veya üçüncü taraf sağlayıcının ücret yapısını herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tuttuğunu lütfen dikkate alın.

Ürün Güncellemeleri

GoArt Metaverse, Hizmetlere herhangi bir zamanda planlanmamış değişiklikler, güncellemeler veya iyileştirmeler yapma hakkını saklı tutar. Herhangi bir işlevselliği veya özelliği ekleyebilir veya kaldırabilir ve Hizmetleri tamamen durdurabiliriz. Uygulamanın veya Uzantının yeni bir sürümü yayınlandığında, size uygulama ve uzantı içinde bildirimler ile sosyal medya kanallarında bir gönderi gönderebiliriz. Bu nedenle, en son uygulama veya uzantı sürümünü güncellemek isterseniz, kendi sürümünüzdeki güncelleme işlevselliğini etkinleştirmeniz veya yeni sürümü manuel olarak yüklemeniz gerekmektedir.

İşbu hükümle birlikte, GoArt Metaverse'ün herhangi bir bölümünü veya bileşenini geliştirme, değiştirme veya yerine koyma yükümlülüğümüz olmadığını kabul etmektesiniz. Ayrıca, GoArt Metaverse'ün yeni sürümlerini geliştirme veya yayınlama konusunda da herhangi bir zorunluluğumuz bulunmamaktadır.

Kesintisiz Erişim Garantisi Olmaması

GoArt Metaverse'in herhangi bir bölümüne sürekli ve güvenli erişim sağlanacağına dair bir garanti olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. GoArt Metaverse'in işleyişi, kontrolümüz dışında birçok faktör tarafından etkilenebilir ve kesintiye uğrayabilir.

Risklerin Açıklanması ve Riskleri Üstlenme

BU BÖLÜM, TOKENLERİN VEYA HERHANGİ BİR DİJİTAL VARLIĞIN ELDE TUTULMASI, SAHİP OLUNMASI, EDİNİLMESİ VE SATIN ALINMASININ ÖNEMLİ RİSKLERİ HAKKINDA BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. BU BÖLÜMÜ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ.

Dijital Varlıkların elde tutulması, sahiplenilmesi, edinilmesi ve satın alınması, Protokollerle etkileşim, havuzlar, akıllı sözleşmeler ve Staking işlemleri, önemli riskler ve finansal kayıplar potansiyeli içerir. Bu riskler arasında aşağıdakiler de dahil olmak üzere sınırlama olmaksızın şunlar yer alır:

 • Dijital Varlıkların ("Varlık Özellikleri") özellikleri, işlevleri, karakteristikleri, işleyişi, kullanımı ve diğer özellikleri ile bunların yönetiminde kullanılan yazılımlar, ağlar, defterler, protokoller, sistemler ve diğer teknolojiler (uygulanabilirse, herhangi bir dağıtılmış defter (blok zincir) dahil) ("Altta Yatan Teknoloji") karmaşık, teknik veya anlaşılması veya değerlendirilmesi zor olabilir;

 • Herhangi bir Dijital Varlık ve onun Altta Yatan Teknolojisi, Dijital Varlık veya Altta Yatan Teknolojinin güvenliği, bütünlüğü veya işleyişi üzerindeki saldırılara ("Saldırılar") karşı savunmasız olabilir. Bu Saldırılar, merkezi olmayan dağıtılmış bir defterin (blok zincir) veya diğer Altta Yatan Teknolojinin normal işleyişini etkileyecek kadar hesaplama gücü kullanılarak gerçekleştirilebilir;

 • Herhangi bir Protokol, havuz veya akıllı sözleşme, phishing saldırıları da dahil olmak üzere Saldırılara karşı savunmasız olabilir. Herhangi bir Protokol, havuz veya akıllı sözleşme, Saldırılar, yaptırım ve düzenleme faaliyetleri, dolandırıcılık faaliyetleri, teknik ve iletişim sorunları da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle beklenildiği gibi çalışmayı durdurabilir. Herhangi bir Protokol veya havuzu izlemiyoruz. Bu Protokollerin veya havuzların güvenli, emniyetli, doğrulanmış veya doğrulanabilir olduğu, herhangi bir değeri, kalitesi veya yasallığı olduğu konusunda herhangi bir beyanda bulunmuyoruz;

 • Herhangi bir Dijital Varlık, Varlık Özellikleri veya Altta Yatan Teknoloji, Altta Yatan Teknolojiye yapılan bir değişiklik, Altta Yatan Teknolojinin içine yerleştirilmiş özellikler veya işlevler kullanılarak yapılan bir değişiklik veya bir Saldırı sonucunda beklenildiği gibi çalışmayı durdurabilir veya değişebilir. Bu değişiklikler arasında, sınırlama olmaksızın, Dijital Varlık veya blok zincirin "fork" veya "geri alma" işlemi yer alabilir;

 • Herhangi bir Dijital Varlık, haksız davranışların keşfi, piyasa manipülasyonu, Varlık Özelliklerindeki değişiklikler veya Varlık Özelliklerinin algılanan değerindeki değişiklikler, Saldırılar, Protokoller, ticaret platformları, pazar yerleri veya hizmet sağlayıcılar tarafından bir Dijital Varlığa destek askıya alınması veya sona erdirilmesi ve kontrolümüz dışındaki diğer faktörler gibi çeşitli faktörler nedeniyle değer kaybedebilir veya tüm değerini kaybedebilir;

 • Herhangi bir Dijital Varlık, yanlış bir adrese gönderildiğinde (örneğin, ancak sınırlama olmaksızın, adres yanlış biçimlendirilmişse, hatalar içeriyorsa veya farklı bir tür Dijital Varlığın kullanımı için tasarlanmışsa) kaybolabilir;

 • GoArt Metaverse üzerinden bulunabilen veya erişilebilen herhangi bir Dijital Varlığın güvenli, uygun, Dijital Varlık ihraççısı veya sponsor tarafından yapılan herhangi bir beyana uygun, doğrulanmış veya doğrulanabilir olduğu, herhangi bir değere, kaliteye veya yasallığa sahip olduğu konusunda hiçbir şekilde bir temsilde bulunmuyoruz.

Bu bölümde anlatılan riskler, Dijital Varlıkların kaybına, Dijital Varlıkların değerinde azalmaya veya tüm değerini kaybetmeye, Dijital Varlıklara erişim veya transfer yapamamaya, Dijital Varlıkları değiştirememeye, diğer Dijital Varlık sahiplerine sunulan finansal faydaları alamamaya ve size yönelik diğer finansal kayıplara neden olabilir. Bu risklerle ilgili olarak hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz olmadığını kabul ediyorsunuz. Burada belirtilen risklere ilişkin olarak GoArt Metaverse, bağlı ortaklıkları ve ilgili pay sahipleri, üyeleri, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri ve yetkilileri ("Temsilciler") aleyhine bildiğiniz veya bilmediğiniz tüm iddialardan vazgeçtiğinizi, feragat ettiğinizi ve ibra ettiğinizi kabul ediyorsunuz.

Eğer yeterli finansal kaynaklara sahip değilseniz veya Dijital Varlıkların tüm değerini kaybetmeyi karşılayamıyorsanız, herhangi bir Dijital Varlık edinmemeniz veya ticaret yapmamanız gerekmektedir.

Bu bölümde anlatılan risklerle ilgili olarak hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz olmadığını kabul ediyorsunuz. Burada belirtilen risklerle ilgili olarak biz, bağlı ortaklıklarımız ve Temsilcilerimize karşı bildiğiniz veya bilmediğiniz tüm iddialardan vazgeçtiğinizi, feragat ettiğinizi ve ibra ettiğinizi kabul ediyorsunuz.

Biz, herhangi bir tavsiye sağlamamakta ve size veya başka bir kullanıcıya karşı herhangi bir güven yükümlülüğümüz bulunmamakta ve herhangi bir Dijital Varlığın sizin için uygunluğu konusunda herhangi bir garanti vermemekteyiz.

Feragat

Cüzdan hizmetleri "olduğu gibi" sunulmaktadır ve herhangi bir türde, açık veya zımni olarak, herhangi bir garanti veya temsil içermemektedir. GoArt Metaverse, Cüzdan'ın herhangi bir belirli amaç için uygunluğu, kullanılabilirliği, doğruluğu, güvenilirliği veya uygunluğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Cüzdan'ın kullanımının kendi riskinizde olduğunu kabul edersiniz ve GoArt Metaverse, Cüzdan'ın kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp, hasar veya rahatsızlıktan sorumlu tutulamaz.

GoArt Metaverse, Cüzdan ile entegre olabilecek herhangi bir üçüncü taraf uygulamaları, platformlar veya hizmetleri desteklememekte, garanti vermemekte veya sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü taraf hizmetlerini değerlendirmek ve kullanmak tamamen size aittir ve bunların kullanımından kaynaklanan herhangi bir sorun, siz ve ilgili üçüncü taraf arasında çözülmelidir

GoArt Metaverse, hiçbir durumda, doğrudan, dolaylı, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Cüzdanı kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir zarar, kayıp veya yükümlülükten sorumlu tutulamaz. Cüzdanı kendi takdirinize bağlı olarak kullandığınızı ve Cüzdanı kullanımınızla ilişkili risklerden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

ETHEREUM VEYA POLYGON PROTOKOLÜ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR BLOK ZİNCİR PROTOKOLÜNÜ İŞLETMEDİĞİMİZİ, PROTOKOL GÜNCELLEMELERİNİ İLETMEDİĞİMİZİ VE UYGULAMADIĞIMIZI, AYRICA SİZİN ADINIZA BLOK ZİNCİR İŞLEMLERİNİ ONAYLAMADIĞIMIZI VE İŞLEME ALMADIĞIMIZI ANLADIĞINIZI KABUL EDERSİNİZ. BUNLARA EK OLARAK, BLOK ZİNCİR PROTOKOLLERİNİN KENDİ KULLANIM RİSKLERİNİN OLDUĞUNU, PROTOKOLÜ DESTEKLEMENİN VE KATILIMININ BELİRLİ PROTOKOL KURALLARINI İHLAL ETMESİ HALİNDE KAYIPLARA NEDEN OLABİLECEĞİNİ, BLOK ZİNCİR TABANLI İŞLEMLERİN GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ OLDUĞUNU, PIN KODUNUZUN HER ZAMAN GİZLİ TUTULMASI GEREKTİĞİNİ, GOART METAVERSE'ÜN PIN KODUNUZUN YEDEK KOPYASINI SAKLAMADIĞINI VE KEŞFEDEMEYECEĞİNİ VE GERİ YÜKLEYEMEYECEĞİNİ, PIN KODUNUZU BULUT DEPOLAMA SİSTEMİ VEYA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF DESTEKLİ VERİ DEPOLAMA YERLERİNDE, KİŞİSEL CİHAZINIZ DAHİL OLMAK ÜZERE DİJİTAL OLARAK KOPYALAMANIN VE SAKLAMANIN KAYIP VE HIRSIZLIK RİSKİNİ ARTIRABİLECEĞİNİ VE ÖZELLİKLE ÜÇÜNCÜ TARAFLARDAN GELEN TALEPLERE VE DİĞER UYARILARA YANIT VERENLER OLMAK ÜZERE, BLOK ZİNCİRİ MESAJLARINI VEYA İŞLEMLERİNİ KRİPTOGRAFİK OLARAK İMZALAYARAK SAĞLADIĞINIZ ONAYLARDAN VEYA İZİNLERDEN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLDUĞUNUZU ANLIYORSUNUZ.

AYRICA, DİJİTAL TOKENLERİN PİYASA OYNAMIŞLIĞI RİSKİ, TEKNİK YAZILIM RİSKLERİ, DÜZENLEYİCİ RİSKLER VE SİBER GÜVENLİK RİSKLERİ OLDUĞUNU ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLIYORSUNUZ. BİR BLOK ZİNCİR TABANLI SİSTEMİN MALİYETİ VE HIZI DEĞİŞKEN OLACAĞINI, MALİYETİN HER ZAMAN DRAMATİK BİR ŞEKİLDE ARTABİLECEĞİNİ VE MALİYET VE HIZIN GOART METAVERSE'ÜN KONTROLÜNDE OLMADIĞINI ANLIYORSUNUZ. PROTOKOL GÜNCELLEMELERİNİN KAZARA HATA VE GÜVENLİK ZAAFLARINI İÇEREBİLECEĞİNİ VE BU DURUMUN FONKSİYONELLİĞİN KAYBINA VE SONUÇ OLARAK FONLARIN KAYBEDİLMESİNE NEDEN OLABİLECEĞİNİ DE ANLIYORSUNUZ.

GOART METAVERSE'ÜN, GOART METAVERSE TARAFINDAN SUNULMAYAN VE BAŞKA BİR ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET OLMAYAN AKILLI SÖZLEŞMELERİN YANINDA, HERHANGİ BİR BLOK ZİNCİR PROTOKOLÜNÜN KONTROL ETMEDİĞİNİ ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. AYRICA, GOART METAVERSE'İN, HERHANGİ BİR BLOCKCHAIN PROTOKOLÜNÜN VE HERHANGİ BİR PROTOKOLÜN TEKNİK BİR YÜKSELTMEYE TABİ OLDUKTAN SONRAKİ

İŞLEYİŞİNİ KONTROL ETMEDİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ DE ANLIYORSUNUZ. AYRICA, GOART METAVERSE'İN, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETİNİ KONTROL ETMEDİĞİNİ VE SORUMLU OLMADIĞINI DA ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ ANLIYORSUNUZ.

GOART METAVERSE'ÜN HERHANGI BIR BLOK ZİNCİR PROTOKOLÜNÜ KONTROL ETMEDİĞİNİ VEYA GOART METAVERSE'ÜN GOART METAVERSE TARAFINDAN TEKİFLERIN BİR PARÇASI OLARAK SUNULMAYAN VE KENDİSİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETİ OLMAYAN HERHANGI BIR AKILLI SÖZLEŞMEYİ KONTROL ETMEDİĞİNİ ANLIYOR VE KABUL EDIYORSUNUZ. GOART METAVERSE’ÜN HERHANGI BİR BLOK ZİNCİFR PROTOKOLÜNÜN İŞ KANITINDAN İNCELEMELİK İŞ KANITINA GEÇMESİNİ VEYA TEKNİK BİR YÜKSELTMEDEN SONRA HERHANGİ BIR PROTOKOLÜN İŞLEYİŞİNİ KONTROL ETMEDİĞİNİ VE BUNDAN SORUMLU OLMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDERSINIZ. AYRICA, GOART METAVERSE'İN, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETİNİ KONTROL ETMEDİĞİNİ VE SORUMLU OLMADIĞINI DA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

GOART METAVERSE'ÜN, HERHANGİ BİR BLOK ZİNCİR PROTOKOLÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ İŞLEMLERDEN, İŞLEM DOĞRULAMA VE BENZERİ YOLLARLA YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN GELİŞTİRDİĞİ AKILLI SÖZLEŞME VE TOKEN’LARLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ İŞLEMLERDEN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL EDİYORSUNUZ. AYRICA, GOART METAVERSE'ÜN, GOART METAVERSE TEKLİFLERİNİ KULLANARAK ERİŞTİĞİNİZ VE İŞLEM YAPTIĞINIZ HERHANGİ BİR DİJİTAL VARLIĞIN DÜZENLEYİCİ STATÜSÜNÜ VE HANGİ YASALAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİĞİNİ KONTROL ETMEDİĞİNİ VE SORUMLU OLMADIĞINI KABUL EDİYORSUNUZ. BLOK ZİNCİR PROTOKOLLERİYLE ETKİLEŞİMDE BULUNMAK İÇİN TEKLİFLERE ERİŞME VE KULLANMA RİSKLERİNİN TAM SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEYİ AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ.

GOART TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

2023 GoArt, Tüm hakları saklıdır.